Menu Close

Privacy Works Fransen (PWFadvies)
Privacy Statement

Jij verwacht van PWFadvies dat hij voldoet aan wettelijke verplichtingen en het hanteren van integraal beleid waarbij privacy een vast onderwerp is. Jij kunt er op vertrouwen dat jouw persoonsgegevens bij PWFadvies in goede handen zijn.
 

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; ofwel gegevens die iets over jou vertellen of die PWFadvies in verband met jou kan brengen. Je deelt persoonsgegevens met PWFadvies als je klant bent. Denk hierbij aan naam, adres en woonplaats gegevens maar bijvoorbeeld ook je e-mail adres. Daar gaat PWFadvies strikt mee om!
 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Zonder jouw persoonsgegevens kan PWFadvies een aantal zaken niet doen die belangrijk zijn voor de continuïteit. Zonder jouw persoonsgegevens kan PWFadvies geen aanbod voor een opdracht doen. De verzamelde persoonsgegevens hebben als rechtvaardigingsbron de overeenkomst (c.q. om tot een overeenkomst te komen). Daarnaast gelden wettelijke bepalingen waar PWFadvies aantoonbaar aan moet voldoen.

Van wie hebben we de persoonsgegevens?

Van jouzelf! Natuurlijk heeft PWFadvies wel naar de gegevens gevraagd. Je geeft bijvoorbeeld persoonsgegevens als je contact opneemt. Elke klant kan en mag uiteraard zijn/haar geregistreerde persoonsgegevens inzien.

Welke persoonsgegevens verzamelt PWFadvies?

Gegevens over wie je bent. PWFadvies verzamelt nooit meer dan nodig is; PWFadvies wil je natuurlijk goed te woord staan en informeren.
Niets wordt langer bewaard dan nodig voor de verwerkingen. Wettelijke bewaartermijnen kunnen van toepassing zijn.

Met wie deelt PWFadvies persoonsgegevens?

In principe worden je gegevens niet met anderen gedeeld. Het wordt alleen gedaan als er een goede reden of verplichting voor is. De Belastingdienst bijvoorbeeld kan op grond van de wet gegevens bij PWFadvies opvragen. De rechter kan PWFadvies verplichten gegevens te verstrekken.  Er zijn duidelijke regels voor het delen van persoonsgegevens. PWFadvies houdt zich aan die regels.

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens

De beveiliging van je persoonsgegevens is belangrijk voor PWFadvies. De toegang tot gegevens, het veilig verzenden en de opslag van gegevens voldoet aan geldende veiligheidsnormen.  
In het geval van een datalek volgt PWFadvies de procedure van de Autoriteit Persoonsgegevens. PWFadvies houdt geheimhouding aan over alle informatie die cliënten aangaat.
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit is bevoegd om straffen en hoge boetes op te leggen bij het niet voldoen aan de wet. Maar buiten dat wil PWFadvies zelf dat je volledig op PWFadvies kunt vertrouwen in de omgang met jouw persoonsgegevens!

Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wil je weten welke persoonsgegevens PWFadvies over je heeft vastgelegd? Dan kan je gebruik maken van het recht van inzage. Ook kan je gebruik maken van het recht op wijziging of wissing. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om voor een zekere verwerking een beperking aan te geven of bezwaar te maken tegen de verwerking.

Cookies voor gebruiksgemak en statistische doeleinden

PWFadvies gebruikt cookies op de site PWFadvies.nl. Deze cookies zijn om de website beter te laten werken en om het website bezoek statistisch te analyseren. Het gaat hierbij om gegevens als het aantal bezoekers van de site en welke pagina’s bezocht worden.
Er worden géén tracking cookies toegepast, je IP-adres wordt niet geregistreerd en je ontvangt dus géén advertenties door het bezoek aan deze site. Voor de hier toegepaste cookies is geen toestemming nodig omdat deze op geen enkele manier jouw privacy schenden. PWFadvies informeert je wel hierover om compleet, open en transparant te zijn!

Over dit privacy statement

Dit is het privacy statement van Privacy Works Fransen (afgekort PWFadvies), statutair gevestigd te Den Hoorn, kantoorhoudend aan Tussenhaven 28, 2635 GG.
Dit privacy statement wordt regelmatig aangepast. De actuele versie is altijd online te vinden op deze site; www.PWFadvies.nl
Deze versie is gemaakt in:  maart 2019

Vragen over privacy en/of dit statement?

Neem contact op via het contactformulier op deze site!